Kontakt

V prípade Vášho záujmu je najlepšie nás kontaktova prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý nájdete na pravej strane alebo -
                        
písomne na adrese:
HomeDream s.r.o.
Hlavná 11/35
927 01 Šaža 1

telefonicky informácie na čísle:


0919 500 000


e-mailom:

homedream@homedream.sk

Upratovanie:
upratovanie@homedream.sk
Údržba záhrad / kosenie:
zahrady@homedream.sk

na sociálnych sieach:
Facebook

Fakturačné údaje:
HomeDream s.r.o.
Hlavná 11/35
927 01 Šaža 1

IČO: 46 250 999
DIČ: 2023317318
ČSOB: 4014029355/7500
zapísaná v OR OS Trnava, odd.: Sro, vložka č. 27796/T